REGULAMIN DLA PACJENTA I RODZINY

  1. Odwiedziny chorych odbywają się codziennie od godziny 10.00-18.00
  2. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są przez lekarza w godzinach 11.30- 14.00
  3. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się tylko i wyłącznie osobom upoważnionym pisemnie przez pacjenta-w przypadku niemożności wyrażenia takiej woli przez pacjenta na piśmie przedstawicielowi ustawowemu lub faktycznemu
  4. Kontakt z psychologiem w sprawie wsparcia rodziny pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 17.00
  5. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zakaz używania telefonów komórkowych / w celu fotografowania, nagrywania/ i zakaz fotografowania na terenie placówki
  6. Pacjent ma prawo używać radia i oglądać telewizję/ na salach chorych z telewizorem, bezpłatnie/ po uzgodnieniu z pozostałymi pacjentami na Sali
  7. Za rzeczy pozostawione przy pacjencie nie odpowiada personel placówki.
Hospicjum Stacjonarne w Rzeszowie
© 2011 BLUEMED S.C.